Pełna treść newsa
Sobota, 15 stycznia 2011 00:34; autor: Dev
Relacja z wyborów w Orlętach

W piątek 14 stycznia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków ŁKS Orlęta Łuków. O najważniejszych rozstrzygnięciach już informowaliśmy, teraz przybliżmy przebieg samego zebrania. Oprócz członków klubu na zebranie przebył burmistrz miasta Dariusz Szustek, zastępca burmistrza Marcin Mateńko, przewodnicząca Rady Miasta Urszula Bancerz oraz wicestarosta Krzysztof Tymoszuk. Obecni byli też przedstawiciele mediów i kibiców. Tradycyjnie zebranie rozpoczęło się od spraw formalnych. W I terminie nie stawiła się połowa ogólnej liczby członków klubu, potrzebna do podejmowania decyzji. Tak więc właściwa część zebrania rozpoczęła się o 18:00 w tzw. II terminie. Wybrano przewodniczącego obrad, którym został prezes Zbigniew Biaduń, sekretarzem zebrania została Anna Koza, pełniąca od 1 stycznia obowiązki dyrektora klubu. Umowa poprzedniego dyrektora Waldemara Bącika wygasła wraz z końcem roku i nie została przedłużona. W skład Komisji uchwał i wniosków weszli Wojciech Sobolewski, Zbigniew Niebrzegowski oraz Grzegorz Karwowski. Następnym punktem obrad było sprawozdanie z działalności władz mijającej kadencji. W zastępstwie nieobecnego byłego prezesa Jarosława Sycha o okresie od 2007 do 2010 roku opowiadał Bogdan Kucharski – członek zarządu. Na początek wymienił osoby, które zasiadały w zarządzie przez 4 lata (21 osób), następnie przypomniał o sekcjach działających w Orlętach oraz o osiągnięciach drużyn i zawodników. Sprawozdanie miało charakter wyliczeniowy i ograniczyło się dobrze znanych wszystkim faktów. Na koniec Bogdan Kucharski podziękował wszystkim osobom, którzy pomagali klubowi, w tym pracownikom klubu, członkom zarządu, władzom miejskim, powiatowym i sponsorom. 

Kolejnym wystąpieniem była wypowiedzieć urzędującego od 29 grudnia prezesa Zbigniewa Biadunia. Przypomniał on okoliczności objęcia przez siebie tego stanowiska. Dowiedzieliśmy się też, że pomoc jakiej awaryjnie udzielił klubowi Jakub Chruściel jest pożyczką, którą należy zwrócić do końca maja 2011 w wysokości 100 tyś zł. Kwota ta pomogła w spłaceniu długów i rozliczeniu dotacji miejskiej za miniony rok. Prezes poinformował też o swojej działalności przez ostatnie dwa tygodnie. Odbyło się spotkanie z trenerami, seniorami, rozliczono dotację. Następnie dowiedzieliśmy się, że władze nie dysponują danymi finansowymi klubu za lata 2009-2010, gdyż awarii uległ klubowy komputer i dane jakie miały być przekazane przez księgową zostały skasowane (przekazanie miało mieć miejsce w dniu zebrania rano). Z. Biaduń zapewnił jednak, że wszystkie dokumenty są zabezpieczone i należy je ponownie wprowadzić do programu komputerowego. Z braku danych kolejny punkt obrad, a więc sprawozdanie Komisji Rewizyjnej trwało około 2 minut. Andrzej Czubaszek przypomniał o zaciągniętej pożyczce u Jakuba Chruściela, oraz innych zadłużeniach – 30 tyś - wobec Andrzeja Skwarka (dług jeszcze z 1997 roku) oraz bieżących zobowiązaniach na kwotę 20 tyś zł.

Kolejnym punktem obrad miała być dyskusja. Pierwszy głos zabrał burmistrz Dariusz Szustek. Przypomniał o sytuacji sprzed 4 lat, kiedy to miało dojść do istotnych zmian w działalności klubu ale w istocie nic się nie zmieniło. Poinformował też o groźbie wstrzymania miejskiego dofnansowania klubu w przypadku nierozliczenia dotacji, co groziło pod koniec roku. Na koniec burmistrz poprosił wszystkich zebranych o wspólną pracę na rzecz Orląt.

Po burmistrzu do zebranych przemawiał Arkadiusz Kasznia. Były prezes ŁKS-u również wspominał o zmarnowanych 4 latach ale także zadawał pytania min.  dlaczego w parze z rosnącym budżetem klubu nie rosną sukcesy i poziom sportowy? Dlaczego ŁKS przestał być Organizacją Pożytku Publicznego i nie można już przekazywać 1% swojego dochodu na rzecz Orląt. Arkadiusz Kasznia zauważył też, że wobec braku danych finansowych niemożliwe jest decydowanie nad absolutorium poprzedniego zarządu.

Zbigniew Biaduń zaproponował zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków w ciągu od 3 do 6 miesięcy w momencie gdy uregulowana zostanie już sprawa z danymi finansowymi. Ubolewał też nad tym, że doszło do takiej sytuacji i poinformował, że sprawą zajmuje się policja. Zauważył też, że statut klubowy mimo, że legalny, ma sporo niedociągnięć i dużo zapisów wymaga poprawy. Zdecydowano się też na głosowanie w sprawie absolutorium dla zarządu. Członkowie stowarzyszenia w głosowaniu opowiedzieli się za nie udzieleniem tegoż absolutorium oraz byli przeciw przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej (którego de facto nie było).

 

Kolejnym punktem spotkania było głosowanie na prezesa klubu. Zgłoszono tylko jednego kandydata. Członkowie w głosowaniu wybrali na prezesa Zbigniewa Biadunia (42 głosów za, 1 wstrzymujący). To i jak wszystkie głosowania podczas zebrania były jawne. Nowo wybrany prezes powiedział, ze liczy na współpracę wszystkich którym na sercu leży dobro Orląt. Zadeklarował także zmiany w funkcjonowaniu klubu i sportu w mieście. Obiektami sportowymi (w tym stadionem) miałby zarządzać OSiR, powstałaby nowa jednostka – Biuro Obsługi Sportu, którego zadaniem byłoby koordynowanie wszystkich łukowskich klubów i stowarzyszeń sportowych. Następnie wybrano jednomyślnie członków nowego zarządu. Oprócz prezesa w skład weszli przedstawiciele biznesu: Jakub Chruściel (Elbud), Artur Osiak (Zakłady Mięsne Ł-Meat), Waldemar Krypa (DH Gust), Grzegorz Karwowski (Łuksja Med.), Dariusz Orzeł (przedsiębiorca) oraz społecznicy, związani ze sportem: Wojciech Sobolewski, Dariusz Solnica, Zbigniew Niebrzegowski, Adam Kulik, Zygmun Piekarski i Cezary Pasik.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Arkadiusz Kasznia, Maciej Tryboń, Artur Baranowski. 

Na koniec przegłosowano zgłoszone wnioski. I tak zadecydowano o tym, iż przynajmniej raz w roku musi  odbyć się Walne Zebranie Sprawozdawcze, Zarząd musi podjąć kroki do przywrócenia klubowi statusu Organizacji Pożytku Publicznego i możliwości ubiegania się o 1% podatku. Zobowiązano także zarząd do nie podpisywania umów o pracę z pensją powyżej średniej krajowej. Przyjęto wniosek o zwołaniu w ciągu 6 miesięcy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz o utworzeniu sekcji bokserskiej. Ostatecznie wycofano (do czasu poznania sprawozdania finansowego) też ciekawy wniosek na temat solidarnego pokrycia przez członków zarządu długu klubu jeżeli powstałby on za ich kadencji. Nowością jest też, że klub nie będzie miał dyrektora w dotychczasowej formie.

 

Tak w skrócie przebiegało piątkowe zebranie. Orlęta Łuków mają stałego prezesa oraz zarząd. Celowo w powyższej relacji uniknęliśmy opinii i sądów. Na te przyjdzie czas w najbliższych dniach. Na łamach portalu naświetlimy jeszcze wydarzenia z Walnego Zebrania Członków.

 

Czytaj też: tutaj

zdaniem czytelnikow serwisu
Najczęćciej czytane newsy
Robert Różański w trójce lubelskich trenerów
7 marca 2012 13:43, autor: Dev
Kolejna zmiana prezesa
31 lipca 2012 21:55, autor: Dev
Na Walnym bez niespodzianek. Relacja
21 czerwca 2011 20:59, autor: Dev
Jacek Jakubowski nowym wiceprezesem
13 listopada 2012 13:52, autor: Dev
Copyright (c) 2009
Design by Sk8ter
PHP by Rafał