Pełna treść newsa
Piątek, 10 czerwca 2011 15:33; autor: Dev
Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Orląt Łuków

Jak informowaliśmy wczoraj 21 czerwca odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Orląt Łuków.Dzisiaj znamy więcej informacji oraz proponowany szczegółowy plan zebrania. W rozwinięciu newsa pismo-zaproszenie informujące o terminie i szczegółach zebrania.

Treść zaproszenia:

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 18, ust.2, lit.a) Statutu Łukowskiego Klubu Sportowego „Orlęta Łuków” Zarząd Klubu na posiedzeniu w dniu 06 czerwca 2011r. podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w dniu  21 czerwca 2011r. (wtorek) godz. 18.00. Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego im. Jana Pawła II w Łukowie ul. Piłsudskiego 17.

            Jednocześnie informuję, że w przypadku braku kworum w I terminie (co najmniej połowy obecnych członków uprawnionych do głosowania), wyznacza się drugi termin w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

            Zapraszam na posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i liczę
 na  niezawodny udział.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie regulaminu obrad.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Wybór Komisji Mandatowej
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego ŁKS „Orlęta Łuków” za lata 2007-2010 .
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Propozycja zmian w Statucie Łukowskiego Klubu Sportowego „Orlęta Łuków”.
 11. Dyskusja.
 12. Przyjęcie uchwał:
  - w sprawie zmian w Statucie
  - Komisji Uchwał i Wniosków
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie zebrania.

Jednocześnie przypominam, iż prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków mają członkowie Klubu z uregulowanymi składkami członkowskimi wg stanu na dzień Walnego Zebrania Członków. O sposobie uregulowania należnych składek informuje biuro Klubu przy ul. Warszawskiej 15, tel. 25 7989810

 

                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                         Zbigniew Biaduń

 

Zaproszenie również do pobrania w pliku tekstowym tutaj.

zdaniem czytelnikow serwisu
Najczęćciej czytane newsy
Robert Różański w trójce lubelskich trenerów
7 marca 2012 13:43, autor: Dev
Kolejna zmiana prezesa
31 lipca 2012 21:55, autor: Dev
Na Walnym bez niespodzianek. Relacja
21 czerwca 2011 20:59, autor: Dev
Jacek Jakubowski nowym wiceprezesem
13 listopada 2012 13:52, autor: Dev
Copyright (c) 2009
Design by Sk8ter
PHP by Rafał